• Print na našim latex printerima je visoke kvalitete, UV otpornosti i trajnosti

  • Print je ekološki prihvatljiv, i kao takav moze se korisiti za unutarnje montaze!

  • Print je brzo suh spreman za dalje aplikacije

1 of 2